Hoe gaat het overschrijven van een auto in zijn werk?

Als u een voertuig koopt, moet u als nieuwe eigenaar het kentekenbewijs zelf op uw naam laten overschrijven. Iemand anders kan dit niet voor u doen. Voor het overschrijven van een kentekenbewijs moet u tenminste 18 jaar zijn en in Nederland wonen. U kunt het kentekenbewijs over laten schrijven op de grotere postkantoren.
Om een kentekenbewijs op uw naam te laten zetten heeft u het volgende nodig:

* Een geldig legitimatiebewijs (geldig rijbewijs of id-kaart/paspoort + uittreksel bevolkingsregister)
* Het Tenaamstellingsbewijs
* Het Overschrijvingsbewijs

Let u er wel op dat zowel het complete kentekenbewijs als de GAIK-kentekenplaten aanwezig zijn.
Als dit niet zo is, moet u ervoor zorg dragen dat de eigenaar of houder (de verkoper) van het voertuig voordat de overdracht plaatsvindt alsnog zorgt voor de juiste kentekendocumenten en/of platen.

De kosten van de overdracht van het voertuig bedragen € 9,--

Nadat de overschrijving heeft plaatsgevonden ontvangt u op het postkantoor een officieel vrijwaringsbewijs.

Dit vrijwaringsbewijs moet u overhandigen aan de verkoper. Hiermee kan de verkoper aantonen niet meer verantwoordelijk te zijn voor de verplichtingen als kentekenhouder. De belastingdienst verrekent hierna de motorrijtuigenbelasting automatisch.

Tip: als verkoper is het verstandig om het voertuig en het voertuigbewijs pas aan de nieuwe eigenaar mee te
geven nadat u een geldig vrijwaringsbewijs heeft ontvangen.

Mogelijke combinaties van kentekenbewijzen

Door Europese regelgeving is het kentekenbewijs per 1 juni 2004 vernieuwd. De namen van de kentekendelen zijn veranderd en er zijn enkele items op het kentekenbewijs bijgekomen.

Kentekenbewijs tot 1 juni 2004

Tot 1 juni 2004 bestond het kentekenbewijs uit drie delen:

Deel I het deel met de voertuiggegevens
Deel II het deel met de tenaamstellingsgegevens
Deel III het overschrijvingsbewijs ( voor 1 januari 1995 kopie deel III ),
het deel dat nodig is bij overschrijving van het kentekenbewijs en dat u thuis moet bewaren.

Kentekenbewijs per 1 juni 2004

Het nieuwe bewijs bestaat per 1 juni 2004 nog maar uit de volgende twee delen:

Deel I Deel IA Voertuigbewijs
Deel IB Tenaamstellingsbewijs

Dit nieuwe deel bestaat dus uit meerdere pagina’s,
maar vormen uitsluitend tezamen het nieuwe volledige Deel I.

Deel II Overschrijvingsbewijs

Dit deel is nodig bij overschrijving van het kentekenbewijs en moet u thuis bewaren.

U moet zowel het Voertuigbewijs ( Deel I of Deel IA ) als het tenaamstellingsbewijs ( Deel II of Deel IB )
bij u hebben als u met het voertuig gebruik maakt van de openbare weg. De politie kan er om vragen.

Combinatie

Bij overschrijving van een voertuig op naam van de nieuwe eigenaar wordt alleen een nieuw Tenaamstellingsbewijs ( Deel IB ) afgegeven. De volgende combinaties van kentekenbewijzen zijn dan mogelijk:

Deel I met een Kopie Deel III van voor 1 juni 2004 met een nieuw Tenaamstellingsbewijs ( Deel IB )

Deel I met een Overschrijvingsbewijs van voor 1 juni 2004 met een nieuw Tenaamstellingsbewijs ( Deel IB )

Bron: Rijksdienst voor het Wegverkeer